BIZ hakda BIZ hakda

KUER topary 2012-nji ýylda esaslandyryldy, gözleg we gözleg, rotomoldirlenen önümleri we şuňa meňzeş açyk önümleri öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen kärhana.Zawod Hytaýyň Zhejiang şäheriniň Ningbo şäheriniň Cixi şäherinde ýerleşýär we ýyllyk önümçilik kuwwaty 150,000 kaýak we 400,000sowadyjy guty.Topar birnäçe dahylly kärhanalary ösdürdi we hünär satuw topary, önümçilik gözleg topary we çig mal üpjünçiligi merkezini döretdi.KUER, ICEKING, COOL KAYAK we beýleki markalara eýe.

KERTIFIKAT KERTIFIKAT

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ

Iň soňky önüm Iň soňky önüm

 • Gulp tigirli 2022 bilen plastik sowadyjy guty

  Önümiň parametrleri Daşarky material LLDPE Orta material PU FOAM göwrümi 110QT / 104.1L Daşarky ölçeg (içerde) 37.5 * 19.8 * 19.5 Içki ölçeg 31,7 * 14.3 * 14.2 Agramy (kg) 22.94 Sowuklama wagty (günler) ≥5 Sowadyjynyň artykmaçlygy Ara goşma 1. Islenýän stili hödürläň
 • Tigirli aýlawly uly sowadyjy guty

  Önümiň parametrleri Daşarky material LLDPE MiddLe materialy PU göwrümi 70QT / 66.2L Daşarky ölçeg (içerde) 33.3 * 17.2 * 17.6 Içki ölçeg 27.4 * 12.2 * 13.5 Agram (kg) 16.42 Sowuklama wagty (günler)> 5 Sowadyjy gutynyň artykmaçlygy 1. Galyň galyň köpük
 • Hytaýda dynç alyş goşa kaýak satylýar

  Giriş Bu maşgala kaýak meşhur iki oturgyçly gaýykdyr.Orer 300 kg kuwwatlylygy we ajaýyp durnuklylygy, çagalary bolan ene-atalar üçin iň gowy saýlawy edýär.Onuň meýdany maşgala syýahatynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýeterlikdir.Çagalaryňyzy öwreniň we olara has köp maglumat beriň
 • Hytaý ýeke 3.3 metr deňizde balyk tutmak kaýakda otur

  Giriş “R apier” uly rahatlyk bilen gezelenç etmek, islän ýeriňize gitmäge mümkinçilik berýär.“Spiuos” oturgyjy gowy we oňaýly oturgyç bilen deňiz gezelençiňizde ýakymly tejribe berer. Indi, öň gitmedik ýeriňizi nämälim öwreniň.Spesifikasiýa
 • Tarpon 10 metr

  Giriş 10 fut tarpon propel kayakyň uzynlygy we ini belli bir derejede kiçelýär, ýöne bu tizlige we enjamlaryň jikme-jik talaplaryna täsir etmeýär, sebäbi gyzgyn satuwlarymyz, size başga bir şatlyk we dynç alyş getirip biler!Spesifikasiýa L ength * Ini * Boýy (sm)