ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਇਆਕਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੈਨੋ ਕਯਾਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਇਆਕਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਧਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 20 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।