ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍នៃ inflatable sup យើងស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍថ្មី។ទូក PVC អតិផរណា.ទោះបីជាពួកវាមិនអាចឆ្លងទឹកបានល្អដូចសំបករឹងក៏ដោយ ភាពចល័ត ភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ ភាពបត់បែន និងតម្លៃសមរម្យរបស់ពួកគេ ខុសប្លែកពីទូកដទៃទៀត។ជម្រើសទាំងនេះគឺល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានកន្លែងផ្ទុកមានកំណត់ ហើយនៅតែចង់ចូលទឹក។កាយ៉ាក់អតិផរណាប្រើរូបរាងវីនីលដែលធន់នឹងការវាយដំធ្ងន់ រួមទាំងកម្រាល I-beam ដែលអាចបំប៉ោងបានផងដែរ ដើម្បីបង្កើនស្ថេរភាពទឹក។